Osnovni podaci o školi

Tehnička škola Ruđera Boškovića, Getaldićeva 4, Zagreb (telefon: +385 01 2371 061, +385 01 2371 078, +385 01 2371 079; faks: +385 01 2371 062; web adresa: http://www.tsrb.hr; E-pošta: tsrb@tsrb.hr ) je pravna osoba upisana u sudski registar ustanova kod Trgovačkog suda u Zagrebu broj Tt-99/1128-4 MBS 080285915 12. travnja 1999. godine.

Promjenom osnivača i izmjenom Statuta u ustanovi broj je promijenjen u Tt-02/3506-4 MBS 080285915 3. lipnja 2002., a promjenom zastupnika u ustanovi broj je promijenjen u Tt-04/5848-3 MBS 080285915 23. lipnja 2004. godine. Škola je upisana u evidenciju ustanova koju vodi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske u registar korisnika državnog proračuna i proračunskih jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave) 13. srpnja 2004. red. br. iz RKP 19765. Školi je Rješenjem Ministarstva prosvjete i športa KLASA: UP/I-602-03/98-01/121, URBROJ: 532-02-02/5-99-2 12. siječnja 1999. odobren početak rada na izvođenju programa za stjecanje srednje stručne spreme u području rada elektrotehnika, strojarstvo, strojarska energetika i mehanika i optika.

Rješenjem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta KLASA: UP/I-602-03/13-05/00073, URBROJ: 533-21-13-002 16. svibnja 2013. Školi je odobren početak izvođenja eksperimentalnog programa za učenike jednog razrednog odjela koji su  pisali prvi razred u školskoj godini 2013./2014. za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju. Nastavlja se izvođenje eksperimentalnog programa za čenike jednog razrednog odjela koji su upisali prvi razred u školskoj godini 2014./2015. za stjecanje strukovne kvalifikacije tehničar za računalstvo, tehničar za elektroniku i tehničar za mehatroniku u četverogodišnjem trajanju.

Škola kao ustanova za strukovno obrazovanje obavlja djelatnost strukovnog obrazovanja redovitih učenika i djelatnost strukovnog obrazovanja odraslih.

Oglasi